menu
X

Nieuws

Herinrichting centrum start niet in oktober

Nu blijkt dat het bestek nog niet geschikt is om het op de markt te zetten en daarmee de aanbesteding te laten starten. Daarnaast is de voorlopige schatting van de kosten hoger dan het budget.

Nieuwe planning

Direct na de vakantie worden in het college de mogelijke alternatieven besproken. Vervolgens moet met de winkeliers en andere belanghebbenden besproken worden welk alternatief uitvoerbaar is en welke planning daarbij hoort.

Wethouder Jacco Knape: “Met de betrokkenheid en hulp van de belanghebbenden in het centrum is het ontwerp voor het nieuwe centrum tot stand gekomen. In de vele overleggen met bewoners, winkeliers, (horeca)ondernemers en andere belanghebbenden is afgewogen wat de beste planning zou zijn met zo weinig mogelijk overlast voor iedereen. Deze meest gunstige planning wordt nu niet gehaald. Dat is zeer jammer.” 

Bestek niet op tijd klaar

Om te beginnen met een aanbesteding is een bestek nodig. Een bestek is een uitgebreide werkomschrijving die tegelijkertijd de overeenkomst tussen de gemeente en de aannemer is. In dat document moet dus al het werk dat de aannemer moet uitvoeren tot in detail beschreven staan. Vervolgens kan een aannemer daar op inschrijven en proberen de opdracht te krijgen. Het is dus van groot belang dat het bestek goed is.

 

Om het ontwerp voor het centrum om te vormen tot een bestek heeft de gemeente een partij hiervoor opdracht gegeven. Het is deze partij niet gelukt om binnen de afgesproken termijn een goed bestek klaar te hebben. Daarop is besloten om de aanbesteding uit te stellen tot er een goed bestek ligt. De oorspronkelijk startdatum  van de uitvoering is daarmee niet meer haalbaar.

 

Voorlopige schatting kosten hoger dan budget

Op basis van het bestek wat er nu is, is een schatting van de kosten gemaakt. Deze schatting laat zien dat die kosten hoger zijn dan het geld dat de gemeenteraad hiervoor vrij heeft gemaakt. Tijdens de vakantie wordt gekeken waar dat precies door komt en hoe daarmee omgegaan kan worden zonder de kwaliteit van het plan aan te tasten.

Vervolg proces en planning

Op dit moment wordt er verder aan het bestek gewerkt. Daarnaast wordt er een voorstel voor het college opgesteld. Eind augustus worden de mogelijke alternatieven voor het vervolg in het college besproken. Er wordt dan gekeken naar 2 zaken:

  • Wanneer is het bestek klaar om op de markt te zetten en welke invloed heeft dat op de planning?
  • Welk verschil in budget en kosten is er en wat zijn de mogelijkheden om dat verschil op te lossen?

Alle gevolgen worden besproken met de belanghebbenden.

22 juli 2016

Deel:

© 2020 Winkelhart ZeezijdeDisclaimerPrivacy policy